เขตพระนคร นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตรายในชุมชน

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้​ นางพนัสดา ทองฝาก หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้​ และขยะอันตรายในชุมชน บริเวณชุมชนวัดนรนาถ และท่าเรือเทเวศร์ ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บในวันเสาร์ที่​ 5 ตุลาคม 2562 เวลา​ 09.00 - 12.00 น.​ เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน​ ตามนโยบายของ​พล.ต.อ.อัศวิน​ ขวัญเมือง​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ NOW​ " ทำจริง​ เห็นผลจริง"

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ