ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Infographic โรงเรียนปลอดโรคติดต่อ (มาตรการ 4.8)
ถวายพระพร ร. 10
เพลง ประเทศไทยต้องชนะ - รวมศิลปิน 5 มิ.ย. 2563 4 MB 358
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
application BMA TV 22 พ.ค. 2563 6 MB 335
ป้ายขอความร่วมมือใส่หน้ากาก ขณะใช้บริการสวนสาธารณะ
สปอตเสียง ที่เกี่ยวกับ โรคโควิด-19
ป้ายติดข้างรถ (ป้องกันโควิด) สำหรับสำนักงานเขต ดาวน์โหลด 3 เม.ย. 2563 4 MB 690
BMA Logo for infographic 26 มี.ค. 2563 356 KB 655
ป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงคูคลองเฉลิมพระเกียรติ 20 มี.ค. 2563 17 MB 248