ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ป้ายติดข้างรถ (ป้องกันโควิด) สำหรับสำนักงานเขต ดาวน์โหลด 3 เม.ย. 2563 4 MB 61
BMA Logo for infographic 26 มี.ค. 2563 356 KB 98
ป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงคูคลองเฉลิมพระเกียรติ 20 มี.ค. 2563 17 MB 44
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 6 ธ.ค. 2562 1 MB 287
ป้ายกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวา
ดาวน์โหลดเพลงอาเซียนยั่งยืนและเพลงพลังอาเซียน
จุลสาร กทม.
เพลงประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 62
วารสาร กทม.สาร
Thailand ASEAN2019