ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
cutout งานวันแม่ 12 สิหา 63 2.44 X4.88 ม. 7 ส.ค. 2563 22 MB 940
ดาวน์โหลดไฟล์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพร ร. 10
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
รูปคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดแบบป้ายกิจกรรมจิตอาสารักษาสภาพคลอง 50 เขต 50 คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 16 ก.ค. 2563 26 MB 1516
Infographic โรงเรียนปลอดโรคติดต่อ (มาตรการ 4.8)
เพลง ประเทศไทยต้องชนะ - รวมศิลปิน 5 มิ.ย. 2563 4 MB 463
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง