• ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 3-4-5 เมษายน พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เพลงประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 62
วารสาร กทม.สาร
Thailand ASEAN2019
โปสเตอร์ แผ่นพับ
แบนเนอร์
รูปคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
รูปผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ป้ายไวนิล จิตอาสา 24 ก.ค. 2561 19 MB 1139
เพลงที่ใช้ประจำ