ประกาศกรุงเทพมหานคร รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 426 ครั้ง