สำนักงานเขตราชเทวี เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

          สำนักงานเขตราชเทวี เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ จำนวน 2 คน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2562 – วันที่ 3 กันยายน 2562 และกำหนดปิดรับสมัครในเวลา 16.00 น. ของวันสุดท้ายในการเปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2354 4202