รพ.กลาง เพิ่มทางเลือกใหม่รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 19 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

 

รพ.กลาง เพิ่มทางเลือกใหม่รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล

         โรงพยาบาลกลาง เปิด "โครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลกลาง"  ให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (บัตรทอง) ที่มีความสมัครใจรับยาที่ร้านขายยา ใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด และโรคต่อมลูกหมากโต ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่ ได้รับยาเดิมอย่างต่อเนื่อง และสามารถไปรับยาที่ร้านยาได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการรับยาที่โรงพยาบาล โดยในขณะนี้มีร้านยาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านโอสถศาลา (ถนนพญาไท เขตปทุมวัน) ร้านตะนาวเภสัช (ถนนตะนาว เขตพระนคร) และร้านยาเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล (ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินการรับยาที่ร้านยา
  2. เลือกร้านยาที่ต้องการรับยา พร้อมกรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอม
  3. รับเอกสารและใบนัดสำหรับรับยาที่ร้านยา ที่ห้องยาผู้ป่วยนอกชั้น 2 ช่อง 6
  4. รับยาได้ที่ร้านยาที่เลือกไว้ตามนัด โดยแสดงบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกลาง หรือ โทร. 02-220-8000 ต่อ 10220, 10222 (ในเวลาราชการ)

-------------