กทม.ให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ ประจำเดือน ก.พ. 63

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน จัดให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ก.พ. 63 ในพื้นที่เขตต่างๆ ระหว่างเวลา เวลา 10.00–15.30 น. ดังนี้ วันที่ 1 - 2 ก.พ. 63 ที่ห้างเซ็นทรัลพระราม 2 เขตบางขุนเทียน วันที่ 14 ก.พ. 63 (สนับสนุนงานจดทะเบียนสมรส ระยะเวลาบริการอาจขยายเพิ่มขึ้น) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก และ ห้างเดอะไบรท์ เขตบางขุนเทียน และวันที่ 15 – 16 ก.พ. 63 ห้างเพลินนารี่มอลล์ เขตบางเขน
         ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับบริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) และคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. โทร. 0 2621 0721