เสียงของท่าน คือแสงสว่างของเขา

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 28 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

 

          สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งมอบการมองเห็นให้แก่ผุ้พิการทางสายตา หรือผุ้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการ การผลิตหนังสือเสียงสำหรับผุ้พิการทางสายตาหรือผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น เฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมัครเข้าร่วมโครงการ/สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์  024376631-5  ต่อ 3412-4