กทม.ให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ ณ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ ณ โรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลตากสิน (วันจันทร์-วันอังคาร) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (วันพุธ) และโรงพยาบาลกลาง (วันพฤหัสบดี) ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น. เพื่อให้บริการตรวจรักษา ลดความรุนแรง และจำนวนการเกิดอาการ จนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมถึงมีการเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ติดตามภาวะสุขภาพในระยะยาว ป้องกันการเกิดซ้ำ ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อ Hotline 1646 “สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์” ให้ความรู้และรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ : http://prmsd.msdbangkok.go.th/wordpress
2. Twitter : @prmsdbangkok
3. IG : @prmsdbangkok
4. Youtube Channel : https://fbapp.us/yt/228178140543026
5. LINE Square : https://line.me/ti/g2/QIhNb8hbpHRYrf8FrCBQhw