รพ.เจริญกรุงประชารักษ์มอบของให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 19 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง

 

                

 

            วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรของโรงพยาบาล ส่งมอบของให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนบ้านนาบง จังหวัดน่าน
            วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2561 กลุ่มเพื่อน รพจ. ซึ่งเป็นทีมบุคลากรของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักกาแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้นำอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน กีฬา อุปกรณ์เครื่องครัว และทุนการศึกษา ไปมอบให้โรงเรียนบ้านนาบง จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าวช่วยสานฝันปันความสุขให้น้องๆที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร พร้อมต่อยอดทางการศึกษา และการดำเนินชีวิตได้ในระดับหนึ่ง ขอขอบพระคุณบุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนช่วยบริจาคสิ่งของและสนับสนุนทุน ในครั้งนี้และทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อัลบั้มภาพ