ขอเชิญร่วมงาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

 

          กรุงเทพฯ จัดงานครั้งใหญ่