กรุงเทพมหานครแจ้งร้านค้าเตรียมจัดกระเช้าปีใหม่ 63 เน้นใส่ใจสุขภาพ รักคุณรักษ์โลก

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 15 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 274 ครั้ง

          กรุงเทพมหานครแจ้งผลการจัดประชุมผู้ประกอบการที่รับจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในกรุงเทพมหานครให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัด และจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 5 ประเภท ที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือจัดกระเช้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

          (13 มิถุนายน 2563) นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย แจ้งหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับกระเช้าของขวัญ 5 ประเภท ได้แก่

          (1) กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องมี วันหมดอายุหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
          (2) กระเช้าของขวัญประเภทผัก/ผลไม้สด ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่าย ไม่เกิน 3 วัน
          (3) กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวัน/เดือน/ปี ที่ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าบนฉลาก ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า
          (4) กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ เช่น กระเช้าสุขภาพ กระเช้าขนมไทย ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
          (5) กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ กระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุของอาหาร ทุกชนิดในกระเช้า แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างบนกระเช้าของขวัญทุกประเภท ฉลากกระเช้าของขวัญต้องเป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ (1) แสดง QR code หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนฉลากกระเช้าของขวัญด้วย (2) ส่งเสริมการจัดกระเช้ารักคุณรักษ์โลก (Healthy & Green Basket) ลดการใช้พลาสติกและวัสดุที่ใช้หนุนสินค้าในกระเช้า เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

อัลบั้มภาพ