กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 3 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

กทม.จัดระเบียบทางเท้าถนนสุขุมวิท พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ
          นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชน ระบุทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่อโศก - นานา มีทั้งกองขยะและผู้รับเหมานำอุปกรณ์ซ่อมแซมทางเท้าจำพวกอิฐบล็อก วางกีดขวางทางเท้า รวมถึงพบปัญหาผู้ค้าต่างด้าวลักลอบค้าขายและการค้าประเวณีตลอดแนวถนนว่า สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท โดยห้ามตั้งวางสิ่งของจำหน่ายบนทางเท้าตลอดแนวถนนสุขุมวิท ซอย 1 - 81 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ หากพบขยะที่ยังไม่ได้จัดเก็บ จะแจ้งให้สำนักงานเขตฯ ทราบและดำเนินการจัดเก็บ ขณะเดียวกันหากพบการตั้งวางวัสดุอุปกรณ์กีดขวางบนทางเท้า จะประสานผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข นอกจากนั้น ได้ดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตวัฒนา ไปแล้วทั้งหมด 34 จุด โดยมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ประกอบด้วย 1) การจัดสถานที่รองรับผู้ค้าไว้ 4 จุด เช่น ตลาดมารวย ถนนอโศก อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ซอยทองหล่อ ตลาดอ่อนนุช ถนนอ่อนนุช 2) การเข้าไปจำหน่ายในจุดที่ทางการจัดไว้ให้และบางส่วนได้ไปเช่าพื้นที่เอกชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ซอยสุขุมวิท 3/1 ซอยสุขุมวิท 7/1 และ 3) ประชาสัมพันธ์แจ้งพื้นที่ตลาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว กทม. และปริมณฑลให้ผู้ค้าทราบ หากประสงค์จะเข้าไปทำการค้า จะประสานเจ้าของพื้นที่ให้ลดหย่อนค่าเช่าแผงค้าหรือยกเว้นค่าเช่าล่วงหน้า เป็นต้น


         ด้าน นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำนักงานเขตวัฒนาได้ตั้งกลุ่มไลน์ “เฝ้าระวังเขตวัฒนา” ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดแนวถนนสุขุมวิท รวมกว่า 200 ราย หากได้รับแจ้งว่าพบสิ่งผิดกฎหมาย สำนักงานเขตฯ จะเข้าดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าตลอดแนวถนนสุขุมวิท (1 - 81) พร้อมติดตั้งเสาเหล็กเพื่อป้องกันการนำรถขึ้นมาบนทางเท้า นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือประชาชน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารในแนวถนนสุขุมวิทให้จัดเก็บขยะมูลฝอย ใส่ถุงที่ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำมาตั้งวางบริเวณหน้าอาคารและจุด “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ระหว่างเวลา 18.00 - 03.00 น. ของทุกวัน รวมถึงกำหนดจุดเว้าหน้าอาคารในแนวถนนสุขุมวิทให้เป็นจุดพักขยะ จำนวน 17 จุด โดยสำนักงานเขตฯ จะดำเนินการจัดเก็บขยะให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 05.30 น. สำหรับบริเวณตั้งแต่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ย้อนมาทางต้นสุขุมวิทตลอดแนว ที่มีข้อสังเกตว่าเป็นแหล่งค้าประเวณี สำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

 

 

แนวทางก่อสร้างทางเท้าในบริเวณที่มีต้นไม้
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ภาพทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง มีการเทปูนตลอดแนว โดยไม่เว้นระยะบริเวณโคนต้นไม้และอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกต ระบุ กทม. ควรตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาเป็นระยะว่า กทม. มีแนวทางบริหารจัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะ โดยจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกรณีการดูแลบริเวณโคนต้นใม้ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 1) สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบ หากพบการเทปูนทับโคนต้นไม้ให้ดำเนินการแก้ไขทันที 2) แจ้งแนวทางการก่อสร้างทางเท้าหรือสาธารณูปโภคบริเวณที่มีต้นไม้อยู่เดิม โดยให้เว้นระยะให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้สำนักการโยธารับทราบและถือปฏิบัติ หากมีความจำเป็นต้องเทคอนกรีตบริเวณโคนต้น ควรเลือกชนิดคอนกรีตที่มีรูพรุน อากาศสามารถถ่ายเทได้ 3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสอดส่องดูแลต้นไม้ในที่สาธารณะ หากพบผู้เทปูนทับโคนต้นไม้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม สำนักสิ่งแวดล้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางฯ อย่างเคร่งครัด


          ด้าน นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการก่อสร้างทางเท้าในบริเวณที่มีต้นไม้ เพื่อไม่ให้กระทบกับรากของต้นไม้โดยตรง สามารถระบายน้ำและอากาศได้ โดยมีรูปแบบการปรับปรุงที่เป็นมาตรฐาน คือ กั้นคอกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณรากต้นไม้ ความกว้างประมาณ 1.2 - 1.6 เมตร หรือไม่น้อยกว่าความกว้างของรากต้นไม้ ในกรณีที่รากต้นไม้ไม่ดันขึ้นมาเหนือพื้นดิน จะวางบล็อคปูหญ้า (turf stone) หรือแผ่นคอนกรีตคลุมดินภายในคอกต้นไม้ซึ่งวัสดุดังกล่าวรากต้นไม้สามารถหายใจและรดน้ำต้นไม้ได้ สำหรับในขั้นตอนการรื้อเพื่อปรับปรุงทางเท้า จะระมัดระวังการกระทบกระเทือนต่อรากต้นไม้ให้น้อยที่สุด และหากตรวจพบรากต้นไม้ยึดเกาะอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงจะค้ำยันเพื่อป้องกันต้นไม้ล้ม ขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปรับปรุงและก่อสร้างทางเท้าของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพตามรูปแบบที่กำหนดไว้


         ด้าน นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวว่า งานปรับปรุงซอยพหลโยธิน 7 และซอยอารีย์ 1 ดำเนินการปรับปรุงโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้สั่งการให้ผู้ควบคุมงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำชับให้ผู้รับจ้างที่รับเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยอารีย์ 1 ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าในบริเวณที่มีต้นไม้ โดยไม่ให้ปูนทรายไปกลบทับรากของต้นไม้หรือส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ทั้งนี้ บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขรื้อถอนปูนทรายที่เทปิดรากและโคนต้นไม้ออกเรียบร้อยแล้ว