กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 5 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

บำรุงรักษาสีทางข้ามให้ชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
           นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอ กรณีทางข้ามหลายแยกในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มมีการทาสีขาว-แดง แทนสีขาว-ดำ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุการเปลี่ยนสีทางข้าม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางข้ามว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้เริ่มโครงการจัดทำช่องจอดรถจักรยานยนต์หยุดรอสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยก จำนวน 37 ทางแยก เพื่อแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์หยุดล้ำ “เส้นหยุด” หรือ “Stop Line” จอดทับทางม้าลายที่บริเวณทางแยก กีดขวางทางสัญจร ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้จำนวนรถจักรยานยนต์หยุดกีดขวางทางข้ามลดลงมากกว่าร้อยละ 50 สำนักการจราจรและขนส่ง จึงขยายผลการดำเนินงาน โดยจัดทำทางม้าลายบริเวณทางแยก ปรับปรุงวัสดุพื้นผิวถนนให้เป็นสีแดงที่มีความชัดเจน คงทน มีอายุการใช้งานนานกว่าวัสดุทำทางข้ามแบบเดิม เพื่อแสดงขอบเขตทางข้ามให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ง่ายต่อการมองเห็น โดยยังคงมาตรฐานทางม้าลายให้เป็นสีขาว และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ซึ่งภายหลังดำเนินการ จะจัดเก็บข้อมูล สถิติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและเจ้าพนักงานจราจรที่กำกับดูแลทางแยก ทั้งนี้ จะหารือกับกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera System) พร้อมจัดทำช่องจอดรถจักรยานยนต์และปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณทางข้ามให้ชัดเจนเพิ่มเติม จำนวน 30 ทางแยกต่อไป

 

 

แนวทางแก้ปัญหาอาคารร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ
           นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณี รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ มีอาคารร้างขนาดใหญ่ ประมาณ 350 อาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้เจ้าของอาคารปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบังคับให้เจ้าของอาคารร้าง จัดหาเจ้าหน้าที่ รปภ. เข้ามาดูแลความปลอดภัยบริเวณอาคารว่า สำนักการโยธา ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่หยุดก่อสร้างหรือทิ้งร้าง จำนวน 25 โครงการ 39 อาคาร และมีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตประสานเจ้าของอาคารให้ดำเนินการปรับปรุงรั้วรอบอาคารและจัดสายตรวจเทศกิจ พร้อมขอความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดสายตรวจเข้าตรวจสอบและปราบปรามเหตุต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่ต้องสัญจรหรือพักอาศัยในบริเวณดังกล่าว นอกจากนั้น ได้พิจารณาแนวทางในการนำอาคารที่ถูกทิ้งร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีหนังสือประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2557 ให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไปอีก เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ขณะเดียวกันได้เชิญเจ้าของอาคารมาหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาคารที่หยุดการก่อสร้าง รวมทั้งความต้องการที่จะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้อาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและลดปัญหาอาคารรกร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ