กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 29 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

กทม.เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา แถลงเตือนเพื่อรับมืออิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 12 เนื่องจากจะทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย ขณะที่สำนักพยากรณ์ต่างประเทศคาดการณ์รัศมีของพายุดังกล่าวจะส่งผลกระทบถึงกรุงเทพฯ ว่า ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ ได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและใช้เรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ Website http://dds.bangkok.go.th Facebook : http://www.facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/bkk_best/bkk best ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. Line ID : @bkk_best และแอปพลิเคชัน กทม. Connect นอกจากนั้น สำนักการระบายน้ำ ได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากพายุโซนร้อน โดยดำเนินการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พัฒนาระบบระบายน้ำในทุกพื้นที่ รวมถึงล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืชที่ขวางทางน้ำไหล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคการระบายน้ำในช่วงฝนตก อีกทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ
           ด้าน นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กทม. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยของต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต สำรวจตรวจสอบความแข็งแรงต้นไม้ใหญ่และวัสดุค้ำยันต้นไม้ในพื้นที่เพื่อป้องกันกิ่งลำต้นหัก ฉีกขาด และโค่นล้ม 2) กำชับทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การตัดแต่งกิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการหัก ฉีกขาด การสางโปร่ง การลดทอนความสูง และการค้ำยันต้นไม้ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ของตนเองและตัดแต่งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือกรณีพบเห็นต้นไม้ในที่สาธารณะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ขอความร่วมมือให้แจ้งสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เข้มงวดตรวจสอบโครงการก่อสร้างในซอยสุขุมวิท 59
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการแอสคอทท์ ทองหล่อ บางกอก ของบริษัท เอเอช - เอสพีวี 3 จำกัด บริเวณปากซอยสุขุมวิท 59 เขตวัฒนา ว่า สำนักการโยธา โดยสำนักงานควบคุมอาคาร ได้เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว พบว่า โครงการฯ ได้จัดทำรั้วบริเวณโดยรอบ ขนาดความสูง 6 เมตร และติดตั้งเครื่องมือวัดค่าระดับของเสียง พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณโดยรอบโครงการทั้งหมด ขณะเดียวกันได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจสอบทุก 15 วัน โดยมีนายตรวจประจำพื้นที่เขตวัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด

 

เขตคันนายาวตัดแต่งกิ่งไม้เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
          นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่แก้ปัญหากิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนาว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเรียบร้อยแล้ว