กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 19 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

กทม.ลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล - แนะใช้ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”
           พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ ได้วางแนวทางลดความแออัดของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โดยแนะนำให้ใช้บริการ “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ซึ่งเป็นคลินิกเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดการดูแลร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเปิดบริการโครงการ “รับยาใกล้บ้าน” ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพนอกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความแออัดนอกจากนั้น กทม. ยังได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทำให้ดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี และหากสงสัยในอาการของโรค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แก้ไขความเดือดร้อนจากสะพานข้ามคลองเกาะโพธิ์ถล่ม
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุสะพานข้ามคลองเกาะโพธิ์บริเวณถนนบางขุนเทียนชายทะเลพังลง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเหล็กแผ่นม้วน ยางระเบิด ทำให้เหล็กขนาด 6 ตัน ที่บรรทุกหล่นลงบนตัวสะพาน ส่งผลให้สะพานพังถล่ม และมีผู้ตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างสะพานดังกล่าวอาจไม่ได้มาตรฐานว่า สะพานเกาะโพธิ์ ก่อสร้างมานานกว่า 25 ปี โดยมีการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม รวมถึงมีการจัดซ่อมและบำรุงรักษาใหญ่เมื่อปี 2553 ซึ่งได้ตรวจสอบและทดสอบน้ำหนักบรรทุกของสะพาน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบสะพานอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งกำหนดให้น้ำหนักลงเพลาหลังได้ 25.5 ตัน แต่รถเทเลอร์บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีน้ำหนักลงเพลาหลังมากกว่า 70 ตัน ทำให้สะพานรับน้ำหนักเกินกว่าที่ออกแบบ จึงพังถล่มลงมา อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธา ได้เร่งดำเนินการจัดซ่อมในทันทีที่ทราบเรื่อง โดยรื้อพื้นสะพานเดิมที่ชำรุดออก จากนั้นจะดำเนินการวางพื้นและเทพื้นใหม่ เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ภายในวันที่ 30 มี.ค. 63

         ด้าน นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนที่สัญจรในเส้นทางถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล รวมถึงทำเครื่องหมายสัญญาณห้ามผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว โดยให้ใช้เส้นทางซอยเทียนทะเล 23 ออกซอยเทียนทะเล 25 จนกว่าการซ่อมแซมสะพานจะแล้วเสร็จ นอกจากนั้น สำนักงานเขตฯ จะได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล เพื่อขอความร่วมมือกวดขันไม่ให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มาใช้เส้นทางบนถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ต่อไป