เร่งพิจารณาแนวทางรื้อถอนตลาดในหมู่บ้านเสรีวิลล่า

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

นายณัฏฐ์  ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว ในตลาดบริเวณหมู่บ้านเสรีวิลล่า เขตประเวศ มีกลุ่มผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า ภายหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาให้รื้อถอนตลาดทั้ง 5 แห่ง นั้น กรุงเทพมหานครได้เร่งรัดดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง

 

กรณีการรื้อถอนตลาดทั้ง 5 แห่งในหมู่บ้านเสรีวิลล่า โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง  การดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อไป