กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 27 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำถนนพระราม 6
          นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระรามที่ 6 ซอย 23 มีสภาพชำรุด เกรงจะเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วยเบสท์) ตรวจสอบ พร้อมดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทันทีที่ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว

 

 

ปรับผู้กระทำความผิดฐานทำให้ทางเท้าชำรุด
           นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า บริเวณซอยพหลโยธิน 56 มีผู้ขุดเจาะทางเท้าสาธารณะ เพื่อทำเป็นทางเข้าที่พักอาศัยของตนเอง เกรงจะเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบ พบการขุดเจาะทางเท้าจริง ทำให้ทางเท้าในบริเวณดังกล่าวมีสภาพชำรุด จึงสั่งปรับผู้กระทำความผิดฐานกระทำการใด ๆ ให้ทางเท้าชำรุด และขณะนี้เจ้าของที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ในการตัดคันหินทางเท้า เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกที่พักอาศัย

 

 

 

ซ่อมแซมผิวจราจรและทางเท้าชำรุด
          นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ผิวจราจรบริเวณถนนประดิพัทธ์ และทางเท้าบริเวณคอสะพานข้ามคลองประปา ปากซอยพิบูลวัฒนา 2 มีสภาพชำรุด ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร เกรงจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วยเบสท์) ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรและทางเท้าบริเวณดังกล่าว โดยลงหินคลุกบดอัดปรับพื้นผิวให้เรียบแน่นสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรียบร้อยแล้ว