เตรียมพร้อมป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปาก

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์มีการระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่กลับไม่ปิดชั้นเรียน เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค จึงอาจทำให้การแพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้างและเพิ่มโอกาสที่จะมีเด็กป่วยรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้ว่า จากสถิติการระบาดของโรคมือเท้าปาก จะพบมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 

 

เนื่องจากสภาพอากาศเย็นและมรสุมช่วงหน้าร้อน ส่วนเดือนพฤษภาคม การระบาดใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งที่ผ่านมาสำนักอนามัย ได้จัดอบรมครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เข้มงวด 3 มาตรการ คือ 1) คัดกรองเด็กป่วยทุกคนที่มีผื่นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือแผลในปาก ให้กลับบ้าน 2) ให้เด็กป่วยหยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย 3) ทำความสะอาดของเล่น เครื่องใช้ ลูกบิดประตู ราวบันไดทุกวัน แจกแผ่นพับเรื่องโรคมือเท้าปากให้ทุกโรงเรียน และสามารถติดต่อรับเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้โรงเรียน ทั้งนี้ หากมีเด็กป่วยมากกว่าสองคนในห้อง ให้ปิดห้องเรียน หากมีเด็กป่วยมากกว่าหนึ่งห้องในระดับชั้น ให้ปิดระดับชั้นนั้นๆ หากมีผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งระดับชั้น ให้ปิดโรงเรียน และทำความสะอาดของเล่น รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วตากแดดให้แห้ง