กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

กทม.พร้อมบริหารจัดการอุทยานสวนจตุจักร
           นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ กรณี กทม. จัดทำโครงการอุทยานสวนจตุจักร โดยเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่งไว้ด้วยกัน จะสามารถบำรุงรักษาได้ดีหรือไม่ว่า ปัจจุบันโครงการอุทยานสวนจตุจักร ในส่วนการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง 3 สวน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ มีความคืบหน้าร้อยละ 80 คาดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อรวมพื้นที่สวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งแล้ว จะมีพื้นที่ประมาณ 727 ไร่ ถือเป็นสวนสาธารณะระดับมหานครแห่งแรกของกรุงเทพฯ โดยจะมีนักวิชาการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นผู้ดูแลการให้บริการประชาชน


           ส่วนการเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการขอปิดการจราจรบริเวณถนนกำแพงเพชร 3 สำนักสิ่งแวดล้อม ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตจตุจักร สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ข้อสรุปว่า ควรจัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ผู้ใช้เส้นทางถนนกำแพงเพชร 3 ประชาชนที่ทำงานและพักอาศัยโดยรอบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ จะมีการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กของหน่วยงานราชการ เช่น สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับทราบความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น

 

 

เปิดทางน้ำไหลซอยสุดประเสริฐ 6
           นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. กล่าวตามที่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณชุมชนบุญประทานพร ซอยสุดประเสริฐ 6 ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน เมื่อฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบ พบว่าลำคลองในบริเวณดังกล่าว เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านชุมชนและเชื่อมต่อกับคลองในพื้นที่เขตบางคอแหลม จึงทำให้เศษขยะมูลฝอยไหลมาอุดตันปิดทางน้ำไหล จึงได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ ลอกท่อระบายน้ำ และเปิดทางน้ำไหลบริเวณซอยสุดประเสริฐ 6 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำพื้นที่เข้าดูแลบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ