กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

เขตบางบอนแก้ไขป้ายบอกทางซอยเอกชัย 74 ที่ชำรุด
           นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. กล่าวภายหลังได้รับแจ้งว่า ป้ายบอกทาง บริเวณซอยเอกชัย 74 มีสภาพชำรุด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมดำเนินการซ่อมแซมป้ายบอกทางที่ชำรุด เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

 

 

เขตบางกะปิแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันซอยแฮปปี้แลนด์ สาย 1
          นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ท่อระบายน้ำในซอยแฮปปี้แลนด์ สาย 1 มีสภาพอุดตัน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบ พร้อมดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะมูลฝอย เพื่อเปิดทางน้ำไหลในซอยแฮปปี้แลนด์ สาย 1 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาให้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณแนวถนนสายหลัก ถนนสายรอง และภายในชุมชน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เขตพระโขนงเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยวชิรธรรมสาธิต 76
         นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวกรณีได้รับแจ้งว่า ฝาท่อระบายน้ำในซอยวชิรธรรมสาธิต 76 (สุขุมวิท 101/1) มีสภาพชำรุด สึกกร่อน เกรงจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มา ในบริเวณดังกล่าว นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำซอยวชิรธรรมสาธิต 76 (สุขุมวิท 101/1) พร้อมดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเรียบร้อยแล้ว