จัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอแนะแนวทางการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน โดยจัดหาพื้นที่ค้าขายใหม่ที่เหมาะสมและอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณเดิม นั้น ที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมร่วมกับสำนักงานเขตจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า จำนวน 17 แห่ง ในพื้นที่ 11 เขต ปัจจุบันยังมีพื้นที่ว่างที่สามารถรองรับผู้ค้าได้ 6 แห่ง คือ 

  1. ตลาดมิ่งขวัญบ้านนา เขตพญาไท
  2. ตลาดสุทธิสาร เขตดินแดง
  3. ตลาดโรงพยาบาลยันฮี เขตบางพลัด
  4. ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา
  5. ตลาดวิทวัส เขตลาดกระบัง และ
  6. ตลาดพงษ์พระราม เขตปทุมวัน

 

ทั้งนี้ การจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าในหลายพื้นที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องขนาดพื้นที่ที่สามารถรองรับ จำนวนผู้ค้าที่มาลงทะเบียน แหล่งทำเลที่ตั้ง กำหนดวันและเวลาจำหน่ายสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้ค้าต้องรับผิดชอบ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมของผู้ค้า จึงต้องมีการเจรจา เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป