กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 20 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

กทม.เข้มงวดสถานประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมถูกสุขลักษณะ
         นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวกรณีพบผู้ป่วยหญิงเกิดอาการติดเชื้อที่นิ้วหัวแม่มือและลามเข้าข้อกระดูก เนื่องจากไปทำเล็บที่ร้านเสริมความงามแห่งหนึ่งว่า สนอ. ได้กำหนดให้สถานประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เป็นกิจการที่ถูกควบคุมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติดังกล่าว จึงจะดำเนินกิจการได้ ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบสถานประกอบการเสริมสวยหรือแต่งผมในพื้นที่ หากพบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะให้สถานประกอบการมายื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสถานประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมรายใดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 กรณีตรวจพบผู้ประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการแก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งให้หยุดดำเนินกิจการได้ จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
          ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ในช่วงต้นปี 2563 กทม. จะจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสถานที่เสริมสวยหรือแต่งผม ได้แก่ การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สวมเสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนและหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการให้บริการลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณที่ให้บริการเสริมสวยหรือแต่งผม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รวมทั้งวิธีการป้องกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

---------------------

 

เขตมีนบุรีจัดเจ้าหน้าที่เปิดทางน้ำไหลในซอยรามคำแหง 203
          นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวกรณีบริเวณภายในซอยรามคำแหง 203 ถนนรามคำแหง มีขยะและสิ่งปฏิกูลปิดกั้นทางระบายน้ำว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำตามแนวถนนสายหลัก ถนนสายรอง และภายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

---------------------

 

เขตสายไหมซ่อมแซมผิวจราจรในซอยพหลโยธิน 54
          นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผิวจราจรในชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ ซอยพหลโยธิน 54 แขวงคลองถนน มีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยเทแอสฟัลต์ผสมร้อน บดอัดปรับพื้นผิวจราจรให้เรียบแน่นสม่ำเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถสัญจรได้เป็นปกติแล้ว

--------------------