กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

9 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

วางแนวทางบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานพยาบาล กทม. ป้องกันการขาดแคลน
       นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์สถานการณ์ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล เกรงส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ว่า ที่ผ่านมาสำนักการแพทย์ ได้วางแนวทางการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ประกอบด้วย การควบคุมและกำกับการใช้หน้ากากอนามัยตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ การสำรวจและกำกับปริมาณหน้ากากอนามัย รวมทั้งเวชภัณฑ์ของทุกโรงพยาบาลในสังกัด จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ พร้อมทั้งสถิติการใช้หน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ เพื่อควบคุมการใช้ในสภาวะจำเป็น อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลในสังกัดขาดแคลนหน้ากากอนามัย หรือเวชภัณฑ์ จะจัดสรรจากโรงพยาบาลอื่นในสังกัดมาทดแทน นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการหน้ากากอนามัย N95 เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนประสานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดสรรหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กทม. ขณะเดียวกันได้รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงแนะนำให้หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลถูมือให้แห้งสนิท ไม่ใช้มือสัมผัสเยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุในปากและลำคอ เพราะไวรัสจะผ่านเยื่อบุได้ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย” เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
       ด้าน นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ที่ไม่ป่วยไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย หากจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ให้ใช้หน้ากากผ้า เพื่อลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จาม ส่วนผู้ที่ควรใส่หน้ากากอนามัย ประกอบด้วย บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น และเมื่อต้องดูแล หรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

 

เขตพระโขนงตรวจสอบการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่ริมคลองสุดซอยสุขุมวิท 95/1
       นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. เปิดเผยภายหลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะริมคลอง บริเวณสุดซอยสุขุมวิท 95/1 ว่า สำนักงานเขตพระโขนง ได้ปิดประกาศแจ้งเจ้าของอาคารที่รุกล้ำพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2562 เพื่อให้รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของออกจากพื้นที่ แต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข ดังนั้น สำนักงานเขตฯ จึงได้ลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและเจ้าของอาคารดังกล่าวอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดเวลาที่สำนักงานเขตฯ จะเข้าดำเนินการรื้อถอน ทั้งนี้ ภายหลังการรื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากที่สาธารณะแล้ว สำนักงานเขตฯ จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 มี.ค. 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานเขตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงและประชาชนที่พักอาศัยในซอยสุขุมวิท 95/1 จะประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการพัฒนาที่สาธารณะดังกล่าวให้สามารถใช้สอยร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป