กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

กทม.เตรียมประชุมรับฟังความเห็นปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร
          นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีกลุ่มผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ยื่นหนังสือถึงผู้บริหาร กทม. เพื่อสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนข้าวสาร รวมทั้งการพิจารณาขยายเวลาค้าขาย นั้น สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตพระนคร ได้กำหนดแนวทางการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยบริเวณถนนข้าวสาร โดยสำนักงานเขตพระนคร จะเชิญเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการบนถนนข้าวสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในวันที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวัดสามพระยา ถนนสามเสน เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบการค้าในถนนข้าวสาร สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่ในระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพระนครจะพิจารณาหารือในรายละเอียดร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อทุกฝ่าย ส่วนการจัดระเบียบผู้ค้าภายหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาให้เป็นจุดผ่อนผันทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย และให้สิทธิผู้ค้าเดิม ได้ค้าขายในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมจัดระเบียบแผงค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

 

 

พิจารณาวิธีการที่เหมาะสม แก้ปัญหาขยะในคลอง
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ การติดตั้งตาข่ายดักขยะ บริเวณท่อระบายน้ำและคูระบายน้ำ เพื่อดักขยะก่อนเข้าสู่ประตูระบายน้ำ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุว่า สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะในคลองอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วย การดักขยะหน้าคันหินช่องตะแกรงรับน้ำก่อนลงท่อระบายน้ำ ซึ่งมีพนักงานกวาดขยะของสำนักงานเขตดูแลและกวาดขยะหน้าตะแกรง การจัดเก็บขยะในคลองโดยใช้แพดักขยะแล้วเก็บขึ้นที่จุดดัก การจัดเก็บขยะทางน้ำโดยใช้เรือและเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะตลอดแนวคลองเป็นประจำทุกวัน การดักขยะบริเวณหน้าบ่อสูบน้ำและสถานีสูบน้ำ ซึ่งการจัดเก็บขยะมีทั้งที่ใช้แรงงานคนและใช้ระบบจัดเก็บขยะอัตโนมัติ นอกจากนี้ ได้ทดสอบการติดตั้งตาข่ายดักขยะปลายท่อระบายน้ำก่อนลงคลอง ซึ่งจากการทดสอบพบว่าสามารถใช้งานได้ แต่อาจมีผลกระทบในด้านการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม สำนักการระบายน้ำ จะพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการขยะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง รวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำและคูคลองต่อไป

 

 

เพิ่มความถี่ตรวจสอบระบบระบายน้ำสะพานข้ามแยก – ปรับปรุงการยึดข้อต่อให้แข็งแรง
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุท่อระบายน้ำบนสะพานข้ามแยกถนนพระราม 9 - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ร่วงหล่นลงมาบนผิวจราจรบริเวณถนนพระราม 9 ว่า สำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าว พบท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 8 นิ้ว หลุดจากข้อต่อและร่วงลงมาอยู่บนผิวจราจร จึงได้ดำเนินการตัดท่อส่วนที่ค้างอยู่ด้านบนให้หลุดลงมาข้างล่างแล้วจึงย้ายออกไปนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร ซึ่งสาเหตุดังกล่าว เกิดจากเศษดินจากผิวจราจรบนสะพานอุดตันสะสมอยู่ภายในท่อเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ตัวยึดท่อ (Hanger) ไม่สามารถรับน้ำหนักท่อได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 เวลา 22.00 น. กลุ่มงานบูรณะสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ ได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อระบายน้ำบนสะพานข้ามทางแยก ถนนพระราม 9 - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อทดแทนของเดิมที่ร่วงหล่น รวมความยาวประมาณ 50 เมตร จากนั้นได้ตรวจสอบจุดยึดท่อในตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งตรวจพบจุดที่เสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายเพิ่มเติมอีกประมาณ 6 จุด จึงได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธา มีมาตรการลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามทางแยก ตามวงรอบทุก 1 เดือนอย่างสม่ำเสมอ และจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบระบบระบายน้ำบนสะพานอย่างละเอียดในทุกจุด พร้อมปรับปรุงรูปแบบการยึดต่อของระบบระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป