กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 4 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ตรวจสอบปริมาณดินจากการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกรัชโยธิน

          นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว มีการลักลอบนำดินจากการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกรัชโยธินไปถมในพื้นที่เอกชนว่า ตามสัญญาที่ กทม. อนุญาตให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ใช้พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ได้กำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยระบุปริมาณดินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. ขณะที่ รฟม. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนย้ายในทุกกรณี นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้สำรวจความต้องการปริมาณดิน เพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ของส่วนราชการในสังกัด กทม. และหน่วยงานภายนอก โดยกำหนดเงื่อนไขการบริการคือ พื้นที่ต้องมีขนาดและความลึกของพื้นดินเดิมชัดเจน สามารถระบุปริมาณดินโดยประมาณได้ พื้นที่จัดส่งดินต้องมีการคมนาคมขนส่งสะดวก รถขนดินขนาดใหญ่สามารถเข้าได้ โดยควรมีความกว้างถนนไม่น้อยกว่า 6 เมตร และสถานที่ทิ้งดินต้องมีระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากจุดที่ขุดอุโมงค์ ทั้งนี้ รฟม. จะประสานกับผู้รับมอบดินและขนส่งดินให้ถูกต้องตามปริมาณดินที่ร้องขอ เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการตรวจสอบ ส่วนผู้รับมอบดินจะมีหนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน แล้วแจ้ง กทม. ทราบ เพื่อตรวจสอบร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

----------------------------------------------------

 

ซ่อมแซมทางเท้าถนนสีหบุรานุกิจ

          นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า แผ่นกระเบื้องทางเท้าบริเวณปากซอยสีหบุรานุกิจ 11 ถนนสีหบุรานุกิจ มีสภาพชำรุดทรุดตัว เกรงจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วยเบสท์) เข้าดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณดังกล่าว โดยเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องทางเท้าและปรับให้เรียบแน่นสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร

----------------------------------------------------