กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงการคุกคามทางเพศในพื้นที่กรุงเทพฯ
         นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีตัวแทนภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เสนอให้กรุงเทพมหานคร แก้ปัญหาจุดเปลี่ยวเสี่ยงคุกคามทางเพศว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง การคุกคามทางเพศ ได้แก่ การปรับปรุงจุดเสี่ยง การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาที่รกร้างว่างเปล่า เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดเสี่ยง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังไฟฟ้าแสงสว่างและกล้อง CCTV เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ขาดหรือชำรุด ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน รวมถึงอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา หรือการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายให้หน่วยงานราชการทราบเมื่อเกิดเหตุหรือภัยให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

          ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้จัดการประชุมหารือถึงข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย และแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงสถานที่หรือบริเวณที่เครือข่ายฯ ได้แจ้งให้ทราบ และกรุงเทพมหานครจะนำข้อมูลจุดเสี่ยงที่เครือข่ายฯ ได้สำรวจไว้ ไปตรวจสอบและแก้ไขในจุดที่แก้ไขได้ในทันที ตลอดจนได้จัดทำโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ จุดเสี่ยง รวมถึงดำเนินโครงการตู้เขียวเทศกิจตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดตู้เขียวที่ติดตั้งแล้วทั้งสิ้น 614 จุด

 

ตรวจสอบ-แก้ไขป้ายบอกชื่อซอยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
          นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์แชร์ภาพป้ายบอกชื่อซอยในหลายพื้นที่ อาทิ ซอยฉลองกรุง 45 เขตลาดกระบัง ซอยชัยพฤกษ์แยก 3 ซอยสุขุมวิท 27 เขตวัฒนา ที่มีลักษณะจมอยู่ใต้ดิน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุป้ายบอกชื่อซอยดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในระดับสายตาและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรไปมาว่า สำนักการจราจรและขนส่งได้ตรวจสอบป้ายบริเวณดังกล่าวแล้ว พบป้ายซอยฉลองกรุง 45 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง และซอยสุขุมวิท 27 เขตวัฒนา ยังมีสภาพใช้งานได้เป็นปกติ คาดว่าภาพดังกล่าวอยู่ระหว่างการรื้อถอนและปรับปรุงถนน ในส่วนของซอยชัยพฤกษ์แยก 3 เขตวัฒนา เป็นป้ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตวัฒนา จึงได้ประสานเขตฯ ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขแล้ว