กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 30 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 153 ครั้ง

เวนคืนที่ย่านดอนเมืองสร้างทางลัด ถ.พหลโยธิน – ถ.วิภาวดีรังสิต
          นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว สำนักการโยธามีโครงการก่อสร้างถนนสายรอง เพื่อเชื่อมต่อถนนสายหลัก ระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน โดยแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงที่หนึ่ง จากถนนวิภาวดีรังสิต - คลองถนน และช่วงที่สอง จากคลองถนน - ถนนเทพรักษ์ ซึ่งขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พ.ศ. 2561 ประกาศบังคับใช้ให้ กทม. สามารถเวนคืนที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการ โดยมีที่ดินประมาณ 100 แปลง ที่จะต้องเวนคืน นั้น การดำเนินโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากกองทัพอากาศได้ร้องขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาตัดเส้นทางลัดจากถนนในกองทัพอากาศ ออกสู่ถนนพหลโยธิน ผ่านซอยพหลโยธิน 65 และ 67 ในพื้นที่เขตบางเขน ซึ่งสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า โครงการต่อเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ตามแนวซอยพหลโยธิน 67 มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากซอยพหลโยธิน 67 มิได้เป็นแนวตรงที่สะดวกต่อการใช้เป็นเส้นทางเชื่อมและการขยายผิวจราจรซอยเดิมให้มีขนาดกว้าง 4 ช่องทางจราจร ทั้งยังมีอุปสรรคในการรื้อย้ายบ้านพักอาศัยของประชาชนที่มีอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกับขณะนั้นกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ (ถนนเทพรักษ์) ซึ่งมีแนวมาบรรจบต่อเชื่อมกับถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 50 และจุดต่อเชื่อมนี้อยู่ห่างจากซอยพหลโยธิน 67 ขึ้นไปทางทิศเหนือ 500 เมตร จึงได้ย้ายแนวโครงการต่อเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน ให้ตรงกับจุดต่อเชื่อมโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน - ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ (ถนนเทพรักษ์) โดยมีแนวตรงจากถนนพหลโยธิน ข้ามคลองถนน ออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิตทางด้านทิศใต้ของสนามบินดอนเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะรถที่มาจากถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ สามารถออกสู่ถนนพหลโยธินและตรงไปออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิตได้โดยสะดวก

 

แก้ไขป้ายชื่อซอยบาร์โบส 1 ไม่ให้บดบังทัศนวิสัย
          นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว ประชาชนแจ้งว่า พบการตั้งป้ายชื่อซอยบาร์โบส 1 แขวงพระโขนง บนทางเท้า กีดขวางทางสัญจร อีกทั้งป้ายยังมีความสูงบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบแล้ว พบว่าป้ายชื่อซอยดังกล่าว มีการปรับปรุงซ่อมแซมแทนป้ายเดิมที่ชำรุดและติดตั้งกลับในตำแหน่งเดิมที่อยู่ในแนวเสาไฟฟ้า ส่วนเรื่องความสูงของป้าย สำนักงานเขตฯ ได้แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว