กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 28 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง

บีทีเอสเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง – เตรียมก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา
          นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มในสถานีที่ยังสร้างไม่เสร็จว่า ตามสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่กรุงเทพมหานครให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC เป็นผู้บริหารและจัดการเดินรถ ได้กำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ซึ่งกรณีที่รถไฟฟ้าบีทีเอส จัดเก็บค่าโดยสารเพิ่มใน 2 สถานี คือ สถานีศึกษาวิทยา (S4) และสถานีเสนาร่วม (N6) แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีตัวสถานี แต่อยู่ในระบบของรถไฟฟ้าบีทีเอส จึงต้องจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง โดยสถานีศึกษาวิทยา (S4) อยู่ระหว่างสถานีช่องนนทรี (S3) กับสถานีสุรศักดิ์ (S5) มีระยะห่างระหว่าง S3 กับ S5 ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ส่วนสถานีเสนาร่วม (N6) อยู่ระหว่างสถานีอารีย์ (N5) กับสถานีสะพานควาย (N7) มีระยะห่างระหว่าง N5 กับ N7 ประมาณ 2.3 กิโลเมตร ดังนั้น จึงทำให้ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จาก S3 ไป S5 และจาก N5 ไป N7 ค่อนข้างก้าวกระโดด เพราะระยะทางที่ยาวกว่าปกติ ซึ่งตามปกติสถานีทั่วไปของรถไฟฟ้าบีทีเอส จะมีระยะห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร/สถานี เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน BTSC ได้ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ประมาณเดือนตุลาคม 2561 หากผ่านการพิจารณาแล้ว BTSC จึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ส่วนสถานีเสนาร่วม (N6) BTSC อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการก่อสร้าง

------------------------

 

แจ้งผู้ประกอบการแก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
          นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ว่า ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสาทร 8 ถนนสาทรเหนือ ที่วางจากอาคารชุดมาเชื่อมกับบ่อพักท่อระบายน้ำของซอยหลัก มีสภาพชำรุด เกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบแล้ว พบว่าบ่อพักท่อระบายน้ำเป็นของอาคารชุดแห่งหนึ่ง จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการอาคารชุดดังกล่าวแก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ เบื้องต้นผู้ประกอบการได้นำวัสดุมาปิดป้องกันอันตรายบริเวณฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรียบร้อยแล้ว

------------------------