กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 16 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

     เพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยรื้อถอนอาคารโรงแรมรัชดาซิตี้
     นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุรถแบ็กโฮตกอาคารระหว่างรื้อถอนทับคนขับเสียชีวิต บริเวณพื้นที่รื้อถอนตัวอาคารโรงแรมรัชดาซิตี้ ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6 เขตห้วยขวางว่า การรื้อถอนอาคารโรงแรมรัชดาซิตี้ ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามใบอนุญาตรายบริษัท เรียลพาร์ทเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ปัจจุบันได้รื้อถอนอาคารไปแล้วถึงโครงสร้างชั้นที่ 6 ขณะเกิดเหตุในระหว่างเคลื่อนย้ายรถขุดตักบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร รถขุดตักได้ตกลงในบริเวณช่องทิ้งวัสดุ ภายหลังเกิดอุบัติเหตุสำนักการโยธาได้ประสานสำนักงานเขตห้วยขวางให้ออกคำสั่งระงับการรื้อถอนอาคาร และติดคำสั่งหน้าสถานที่รื้อถอนอาคารเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากมีคำสั่งให้ระงับการรื้อถอนอาคารผู้ได้รับใบอนุญาตต้องยื่นเอกสารแสดงขั้นตอนและมาตรการป้องกันในการรื้อถอนอาคารที่รับรองโดยวิศวกรโยธาผู้ออกแบบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อขออนุมัติก่อนที่จะรื้อถอนอาคารต่อจากเดิมและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะดำเนินการรื้อถอนอาคารต่อไปได้ ซึ่งการรื้อถอนอาคารต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมงานของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


     นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เบื้องต้นพบการรื้อถอนดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตของสำนักการโยธา กทม. อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.23) ให้หยุดการทำงานและเสนอมาตรการป้องกันความปลอดภัยเพิ่มเติม แล้วแจ้งสำนักงานเขตฯ ทราบ ขณะเดียวกันได้กำชับให้ดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตของสำนักการโยธาโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรื้อถอน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อีกทั้งได้ประสานสำนักการโยธาเพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยการรื้อถอนอาคารและกำชับผู้รับเหมาโครงการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จะติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องต่อไป