กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง

ชี้แจงการใช้พื้นที่ - อำนวยความสะดวกกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณลานคนเมือง
           นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องผ่านสื่อออนไลน์ ระบุได้เดินทางไปศาลาว่าการ กทม. เพื่อรับหนังสือจากกลุ่มปลดแอกสองล้อ ที่ขอให้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และพบเห็นประชาชนจำนวนมากไปใช้พื้นที่ลานคนเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ กทม.กลับไม่มีห้องน้ำหรือรถสุขาเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนว่า การจัดกิจกรรมของกลุ่มปลดแอกสองล้อ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา สำนักเทศกิจ ได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ดูแลความเรียบร้อย รวมทั้งความปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สลป.) มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง รวมถึงบริเวณโดยรอบ และเมื่อทราบถึงการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมในวันดังกล่าว สลป. ได้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม โดยเปิดให้ใช้พื้นที่บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปกติแล้วในวันหยุดราชการจะปิดทำการ ไม่ให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า - ออก ได้โดยสะดวก และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำพื้นที่บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ขณะเดียวกันได้จัดสถานที่บริเวณสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับตัวแทนกลุ่มปลดแอกสองล้อในการประชุมหารือกับกรุงเทพมหานคร สำหรับการใช้กระแสไฟฟ้าของทางราชการ ที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมือง กรุงเทพมหานครไม่ได้อนุญาตให้เอกชนใช้กระแสไฟฟ้า ผู้จัดกิจกรรมต้องจัดหากระแสไฟฟ้ามาใช้สำหรับจัดกิจกรรมเองทุกครั้ง ส่วนกรณีไม่มีห้องน้ำอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เนื่องจากห้องน้ำบริเวณลานจอดรถยนต์ลานคนเมืองปิดใช้งานเพราะท่อน้ำดีภายในลานคนเมืองชำรุด มีน้ำรั่วไหลจำนวนมาก จึงต้องปิดปั๊มน้ำ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปลี่ยนท่อน้ำดีให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป

 

คชก.กทม.ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA โครงการโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท
            นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีตัวแทนชาวบ้านและผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมย่านซอยสุขุมวิท 50 ยื่นหนังสือคัดค้านผลการพิจารณาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท (Innside Bangkok Sukhumvit) โดยระบุผู้จัดทำรายงาน EIA โครงการฯ จงใจหลีกเลี่ยงไม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งยังไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนดว่า กระบวนการพิจารณารายงาน EIA โครงการโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท ของบริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ต่อมาโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายงาน EIA แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2562 โดย คชก.กทม. มีมติให้พิจารณาต่อเนื่องในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 แล้วจึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ซึ่งในระหว่างการพิจารณารายงานฯ ในการประชุมทั้ง 3 ครั้ง ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ห่วงกังวล ต่อมาในวันที่ 17 ก.ย. 2562 ฝ่ายเลขาฯ คชก.กทม. ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คชก.กทม. จึงได้เชิญตัวแทนเจ้าของโครงการ บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด และบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดทำรายงาน EIA มาให้ข้อมูล โดยให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงลำดับขั้นตอนการดำเนินการงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อห่วงกังวล ผลการพิจารณาของ คชก.กทม. เห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนครบตามแนวทางของ สผ. และโครงการมีมาตรการเพียงพอในการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมติเดิมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และให้เจ้าของโครงการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ห่วงกังวล

           ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ผู้ห่วงกังวลได้ร้องเรียนไปยัง สผ. ว่าบริษัท ที่ปรึกษา มีการจัดทำรายงานอันเป็นเท็จ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้วินิจฉัยข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวไม่เข้าข่ายการจัดทำรายงานอันเป็นเท็จ แต่ผู้ร้องเรียนได้ฟ้องศาลปกครองขอให้ยกเลิกมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท ของ คชก.กทม. โดยคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง ทั้งนี้ คชก.กทม. พิจารณารายงาน EIA ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดหลักแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. ซึ่งแนวทางดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่ปรึกษา/เจ้าของโครงการต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการไว้อย่างชัดเจน และเมื่อบริษัทที่ปรึกษา/เจ้าของโครงการได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากผู้ได้รับผลกระทบแล้ว จะต้องนำเสนอข้อห่วงกังวลดังกล่าว ในรายงาน EIA และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอ รวมถึงการเยียวยาตามหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล