กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

5 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

แก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด - พิจารณาใช้โคมไฟโซล่าเซลล์ทดแทน
       นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีผู้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุพบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงแยกสีลม - แยกสาทร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงพิจารณานำโคมไฟแบบโซล่าเซลล์มาใช้ทดแทนโคมไฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่า ที่ผ่านมา สำนักการโยธามีมาตรการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามวงรอบทุก 15 วัน หากเกิดไฟฟ้าดับจะส่งเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ หากพบหลอดไฟชำรุด จะดำเนินการเปลี่ยนทันที แต่หากอุปกรณ์ ตู้ไฟ หรือสายไฟฟ้าชำรุดหรือสูญหาย จะแจ้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ประเมินราคาค่าซ่อม ซึ่งภายหลัง กฟน. ประเมินราคาค่าซ่อม และส่งรายละเอียดให้สำนักการโยธา เมื่อสำนักการโยธาตอบตกลง กฟน. จะเข้าดำเนินการจัดซ่อมต่อไป สำหรับปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงแยกสีลม - แยกสาทร สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบพบการลัดวงจรในบ่อพักจากการก่อสร้าง เพื่อนำสายไฟฟ้าลงดิน ทำให้ฟิวส์ตัดวงจรจ่ายกระแสไฟลัดวงจร จึงได้เร่งแก้ไขจุดลัดวงจรและเปลี่ยนฟิวส์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะนำระบบโคมไฟโซล่าเซลล์มาใช้งานในบริเวณที่หาแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ยาก เช่น บริเวณทางเดินริมน้ำ สะพานข้ามคลอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและประเมินผล

 

พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะกับผู้ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเอกชน
       นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. เสนอให้ใช้มาตรการยึดเสื้อวินกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะวินปากซอยสุขุมวิท 48 เขตคลองเตย ที่รุมทำร้ายผู้ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเอกชน โดยระบุเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุว่า เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตคลองเตย ประกอบด้วย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนสำนักงานเขตคลองเตย ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ได้ร่วมประชุมหารือพิจารณาแนวทางดำเนินการกับผู้ก่อเหตุดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักเทศกิจและเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขต ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ให้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดฯ ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ตามประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระทำผิดอื่น ที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ ทางคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร จะห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะแก่บุคคลนั้นเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันถูกถอดชื่อ
       นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาการถอดชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่ จากกรณีก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะปากซอยสุขุมวิท 48 กับผู้ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเอกชน (แกร็ปไบค์) เห็นว่า การพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม เพื่อประกอบ การพิจารณาลงโทษต่อไป

 

จัดสิ่งอำนวยความสะดวก - สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ค้าตลาดบางแคภิรมย์
       นายศุภชัย ประกายสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีผู้ค้าแสดงความกังวลที่ต้องย้ายที่ทำการค้าไปยังตลาดบางแคภิรมย์ ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่าย และค่าเช่าแผงที่สูงขึ้นว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าและประชาชนในการเดินทางมายังตลาดบางแคภิรมย์ โดยประสานสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณด้านหน้าตลาดบางแคภิรมย์ และป้ายบอกทางมาตลาดบางแคภิรมย์ รวมถึงพิจารณาจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะและวินรถสี่ล้อเล็ก เพื่อให้บริการภายในตลาดบางแคภิรมย์ และยังมีรถโดยสารประจำทาง สาย 7 วิ่งผ่านอีกด้วย นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ธีมงานวัด ถนนคนเดิน จัดงานวันสงกรานต์และวันลอยกระทง เพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดบางแคภิรมย์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าที่ทำการค้าภายในตลาดบางแคภิรมย์ด้วย

 

แก้ไขความเดือดร้อนจากการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร
       นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียน ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะช่วงผ่านจากซอยข้างที่ทำการธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งสวนเลน และประชาชนไม่สามารถเดินบนทางเท้าได้ เนื่องจากกำลังดำเนินการปรับปรุง ทำให้ประชาชนต้องเสี่ยงเดินบนถนนที่มีรถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งสวนเลนมา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน บริเวณห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงเหลือเฉพาะการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้ทำหนังสือประสานเจ้าพนักงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เพื่อขอความร่วมมือกวดขันไม่ให้มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรอีกทางหนึ่งด้วย