กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

 

จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ – เร่งย้ายวินที่ตั้งบนทางเท้า
          นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม. กล่าวกรณีคอลัมนิสต์เสนอบทความ ระบุปัญหาความขัดแย้งระหว่างจักรยานยนต์รับจ้างกับแกร็บไบค์ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ กทม. ควรมีความชัดเจนเรื่องจุดจอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงมาตรการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าให้เป็นรูปธรรมว่า สนท. มีแนวทางการพัฒนาจัดตั้งจุดจอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่สาธารณะ โดยจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในประกาศของคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งตามประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอจัดตั้งสถานที่ ตั้งวินใหม่ โดยผู้ขอต้องยื่นคำขอและต้องมีรายละเอียด ประกอบด้วย แผนผังแสดงสถานที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถ รูปถ่ายบริเวณสถานที่ตั้งวินและรูปถ่ายสถานที่จอดรถ หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่สำหรับที่ตั้งวิน สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือหนังสือสิทธิครอบครองที่ดินสถานที่ตั้งวิน บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในสถานที่ตั้งวิน พร้อมด้วยภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุและเส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารและอัตราค่าโดยสาร

         ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้วินมีสถานที่ตั้งวินอยู่บนทางเท้า ซึ่ง สนท. ได้สำรวจแล้ว พบวินที่มีสถานที่ตั้งวินอยู่บนทางเท้า จำนวน 1,255 วิน จากทั้งหมด 5,343 วิน และได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ายสถานที่ตั้งวินออกจากทางเท้าสาธารณะแล้ว จำนวน 295 วิน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งให้ผู้สัญจรบนทางเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ส่วนวินที่ยังมีสถานที่ตั้งวินอยู่บนทางเท้าอีกจำนวนหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป ขณะเดียวกันได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนสำนักงานเขต ผู้แทนตำรวจนครบาลและผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เพื่อประสานการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะอย่างยั่งยืน

 

 

เขตมีนบุรีดับไฟไหม้กองขยะริมถนนชุมชนทองสงวน
          นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจพบกลุ่มควัน และรุดเข้าตรวจสอบกลุ่มควันดังกล่าว พบเป็นไฟไหม้กองขยะลามเข้าทุ่งหญ้าบริเวณริมถนนชุมชนทองสงวน ซอยสุวินทวงศ์ 13 ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้เร่งดับเพลิงในทันที เพื่อควบคุมเปลวเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ขอความร่วมมือประชาชนสอดส่องดูแล และแจ้งเหตุ หากพบผู้กระทำการเผาขยะหรือหญ้า ให้แจ้งได้ที่สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง