กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 23 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

เขตประเวศยืนยันไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าจัดซื้อที่นอนนักเรียน
         นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวกรณีโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา มีการเรียกเก็บเงินค่าจัดซื้อที่นอนให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยอ้างงบประมาณจัดสรรจาก กทม. ไม่เพียงพอในการซื้อที่นอนว่า สำนักงานเขตประเวศได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โดยมีการแจ้งในที่ประชุมว่า ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กทม. เป็นค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กอนุบาลตามจำนวนนักเรียน คนละ 300 บาท โดยโรงเรียนจะจัดซื้อสิ่งของจำเป็นให้นักเรียนทุกคน เช่น แปรงสีฟันเด็ก ยาสีฟัน แป้งเด็ก สบู่เด็ก ช้อนส้อมสแตนเลส แก้วน้ำพลาสติกมีหูจับ ผ้าขนหนู กระดาษชำระ กระเป๋าบรรจุเครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก และผ้ากันเปื้อน 2 หน้า (แบบสวม) ให้กับนักเรียน แต่ไม่มีที่นอนนักเรียนอนุบาล จึงขอให้ผู้ปกครองจัดหาหรือฝากทางโรงเรียนจัดซื้อให้ในราคา 250 บาท โดยไม่ได้เป็นการบังคับ ซึ่งในที่ประชุม ผู้ปกครองมีมติฝากโรงเรียนซื้อที่นอนของเด็ก โดยจ่ายเงินผ่านครูประจำชั้น จำนวน 250 บาท อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้กำชับโรงเรียนในสังกัดไม่ให้บังคับหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด

----------------