กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 25 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

เขตคลองเตยซ่อมแซมราวกันตกที่ชำรุด
          นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวภายหลังออกตรวจพื้นที่ พบราวกันตกบริเวณถนนอาจณรงค์ มีสภาพชำรุด เกรงจะเกิดอันตรายแก่ประชาชน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ เร่งซ่อมแซมราวกันตกบริเวณถนนอาจณรงค์ เพื่อสร้างความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวต่อไป

 

เขตหนองแขมแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน
          นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ท่อระบายน้ำในหมู่บ้านร่มประดู่ ซอย 11 และซอย 13 มีสภาพอุดตัน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบ พร้อมดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะมูลฝอย เพื่อเปิดทางน้ำไหลในในหมู่บ้านร่มประดู่ ซอย 11 และซอย 13 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาให้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณแนวถนนสายหลัก ถนนสายรอง และภายในชุมชน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เขตสายไหมแก้ไขเหตุต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน
          นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวกรณีได้รับแจ้งเหตุต้นไม้โค่นล้ม ทับบ้านเรือนประชาชนในซอยวัชรพล 3 หมู่บ้านธันธวัช ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รวมถึงหน่วยเร่งด่วน (เบสท์) เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประขาชนทันที ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจตรา ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ หากพบเห็นต้นไม้ในพื้นที่เขตสายไหมอยู่ในลักษณะที่อาจจะโค่นล้ม หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้แจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสายไหม เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข ป้องกันเหตุโดยทันที