กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จ 7 กิโลเมตร
         นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ ระยะทาง 7 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต-หน้าซอยร่วมฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2-หน้าซอยรัชดาภิเษก 7) และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จะเปิดให้ผู้ประกอบการสายสื่อสาร (เจ้าของสายสื่อสาร) เช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือเช่า Dark Fiber ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้อย่างเสมอภาคในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม ภายใต้การกำหนดราคาของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

เขตพระโขนงกำชับร้านซ่อมรถยนต์ห้ามเทน้ำมันเครื่องลงท่อระบายน้ำ
         นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวกรณีภายในท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสถานประกอบการซ่อมรถยนต์ในซอยสุขุมวิท 64/2 มีคราบน้ำมันลอยอยู่ว่า สำนักงานเขตพระโขนง ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ดูแลสถานประกอบการซ่อมรถยนต์ดังกล่าว ให้หมั่นทำความสะอาดนำคราบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำ จัดภาชนะรองรับเก็บน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วให้มีจำนวนเพียงพอ พร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและห้ามลักลอบเทน้ำมันเครื่องลงท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาด