กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 23 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่จัดเจ้าหน้าที่เปิดทางน้ำไหล
         นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. กล่าวกรณีพบปัญหาวัชพืชเจริญเติบโตปิดกั้นทางระบายน้ำบริเวณคลองวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้าจัดเก็บวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลในคลองวัดท่าพระเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ระบายน้ำให้กำจัดผักตบชวา วัชพืชในคลองและลำราง หมุนเวียนสับเปลี่ยนทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้โล่งสะอาด ไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่าง ๆ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวคูคลอง ได้มีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณริมคลอง ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองและช่วยสอดส่องดูแล หากพบเห็นผักตบชวาหรือวัชพืชให้แจ้งมายังสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการจัดเก็บทันที

เขตบางนาตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณถนนสุขุมวิท 105
         นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณถนนสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ตั้งแต่สุดเขตบางนา บริเวณซอยพลอยงาม จนถึงแยกศิครินทร์ พบความไม่เป็นระเบียบในบริเวณดังกล่าว จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ไม่ให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้า เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

เขตมีนบุรีแก้ไขเหตุน้ำมันหกบนผิวจราจรบริเวณถนนประชาร่วมใจ
        นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวภายหลังได้รับแจ้งเหตุน้ำมันรั่วไหลลงบนผิวจราจร บริเวณถนนประชาร่วมใจว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการโรยทรายดูดซับคราบน้ำมันที่รั่วไหล พร้อมทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้ง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

เขตหนองแขมกวดขันไม่ให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจร
         นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. กล่าวกรณีพบการตั้งวางสิ่งของกีดขวาง ทางเท้าบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ๓ ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ค้าให้เคลื่อนย้ายสิ่งของที่ตั้งวางกีดขวางบริเวณดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ จะกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันมิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป