กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

เขตหลักสี่กวดขันป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้าง
              นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวประชาชนประสบปัญหาจากการลักลอบเผาขยะในตอนกลางคืน มีหมอกควันส่งกลิ่นเหม็นลอยเข้าบ้านเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตหลักสี่ว่า สำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทั้งชุดกลางวันและกลางคืน ลงพื้นที่ตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบเผาขยะและเผาหญ้าในพื้นที่เขต พร้อมประชาสัมพันธ์ให้วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ช่วยสอดส่องดูแล หากพบการฝ่าฝืนจะบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้ดำเนินมาตรการกวดขัน ป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้าง โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เก็บขยะที่มีผู้นำมาทิ้งในที่ว่างริมทาง ทำรั้วล้อมพื้นที่ว่าง ป้องกันการทิ้งขยะในพื้นที่รกร้าง ปรับพื้นที่เปลี่ยว กำจัดวัชพืชในพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่โปร่ง รวมถึงประสานเจ้าของพื้นที่ เพื่อทำแนวป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะ นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ไม่เผาขยะและเผาหญ้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและฝุ่น PM2.5 ผ่านทุกช่องทางของสำนักงานเขต ตลอดจนประชาสัมพันธ์ในการประชุมกรรมการชุมชน โดยให้ผู้นำชุมชนแจ้งประชาชนในชุมชนได้ทราบด้วย

 

กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
          นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์แชร์คลิปการตั้งจุดกวดขันจับปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าของเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางกะปิ บริเวณถนนศรีนครินทร์ขาเข้าก่อนถึงแยกลำสาลี โดยระบุมีการเลือกปฏิบัติ ไม่จับปรับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า รวมถึงแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและมีการให้ผู้กระทำความผิดโอนเงินค่าปรับเข้าบัญชีส่วนตัวว่า สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว พร้อมทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ให้ใช้ถ้อยคำสุภาพชี้แจงการกระทำที่เป็นความผิดให้ชัดเจน พร้อมกำชับไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก หากพบการกระทำผิดซ้ำอีก จะดำเนินการทางวินัย ส่วนกรณีการให้ผู้กระทำความผิด โอนเงินค่าปรับเข้าบัญชีส่วนตัว สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบพบการส่งเงินค่าปรับให้ฝ่ายการคลัง ถูกต้องตามระเบียบทางราชการแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด