เร่งเปิดใช้งานลานกีฬาพัฒน์ 2

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 189 ครั้ง

นางสาวพิสมัย เรืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว ประชาชนแจ้งว่าลานกีฬาพัฒน์ 2 (ลานกีฬาอุรุพงษ์) ก่อสร้างแล้วเสร็จมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่มีการเปิดใช้งาน ขอให้สำนักงานเขตราชเทวีตรวจสอบด้วย นั้น พื้นที่โครงการลานกีฬาพัฒน์ 2 เป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตราชเทวี) ใช้พื้นที่เขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณสี่แยกอุรุพงษ์

 

จัดทำเป็นลานกีฬาพัฒน์ 2 เป็นการชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้พื้นที่ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครจะต้องแต่งตั้งตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในสัญญาให้ใช้ที่ดิน สำนักงานเขตฯ จึงได้ประสานสำนักผังเมือง พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนลงนามในสัญญาให้ใช้ที่ดินดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ยังได้ประสานสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาลานกีฬาและจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำลานกีฬาพัฒน์ 2 หากลงนามในสัญญาให้ใช้ที่ดินแล้ว จะขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป