กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 2 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง


กทม.เร่งสร้างการรับรู้ประชาชนร่วมรับผิดชอบปัญหาขยะ
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ ก่อนที่ กทม. จะปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ มีมาตรการรองรับและแนวทางดำเนินการอย่างไรว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อมและแนวทางการบริหารจัดการขยะ เพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอย มุ่งเน้นส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างต่อเนื่อง ตามหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) หรือ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ผ่านรูปแบบการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด กทม. เพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกการมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะของเยาวชนในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการพัฒนารูปแบบระบบรับจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ชำระเงินผ่านธนาคาร ผ่านเครื่อง ATM ระบบ QR payment สำหรับชำระค่าธรรมเนียมขยะผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

 

เตรียมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน – จัดอัตรากำลังประจำสถานีดับเพลิง
          พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (สปภ.) กล่าวกรณีสื่อมวลชน ระบุการก่อสร้างสถานีดับเพลิงของ กทม. หลายแห่งมีปัญหา เช่น สถานีเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่อยู่ในชุมชน สร้างความเดือดร้อนให้ผู้พักอาศัย สถานีดับเพลิงที่ประเวศ หนองแขม ดอนเมือง และสถานีดับเพลิงอารีย์ที่ยังมีปัญหาเรื่องกรอบอัตรากำลังรองรับว่า สปภ. ได้จัดเตรียมแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิง โดยในส่วนของสถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 39 เป็นสถานีดับเพลิงขนาดเล็ก อาคารที่ทำการมีความสูง 3 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย 1,100 ตร.ม. จึงไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ ส่วนข้อกังวลเรื่องการเปิดไซเรนท์เสียงดังและรถดับเพลิงใช้ความเร็วในเขตชุมชน ได้สั่งการให้ทุกสถานีดับเพลิงเปิดสัญญาณไซเรนท์และใช้ความเร็วเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนสถานีดับเพลิงประเวศและสถานีดับเพลิงหนองแขม ผู้บริหาร กทม. ได้อนุมัติอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำการสถานีดับเพลิงทั้ง 2 สถานี สถานีละ 46 อัตรา พร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งสถานีทั้ง 2 สถานี ได้เปิดทำการเต็มรูปแบบแล้ว

          ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวต่อไปว่า การเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิง เป็นนโยบายของ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการเพิ่มจำนวนสถานีให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงการเข้าถึงจุดเกิดเหตุของรถดับเพลิงให้เร็วที่สุด อย่างน้อยตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ภายใน 8 นาทีนอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม. มีสถานีดับเพลิงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามนโยบายดังกล่าว คือ สถานีดับเพลิงดอนเมือง สถานีดับเพลิงพหลโยธิน (อารีย์) สถานีดับเพลิงสายไหม สถานีดับเพลิงร่มเกล้า สถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ และสถานีดับเพลิงบางบอน

 

 

เพิ่มความถี่ล้างทำความสะอาดสะพานข้ามแยก เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุท่อระบายน้ำบนสะพานข้ามแยกถนนพระราม 9 - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ร่วงหล่นลงมาบนผิวจราจรบริเวณถนนพระราม 9 ซึ่งมีสาเหตุจากเศษดินที่อุดตันสะสมในท่อระบายน้ำ ทำให้ตัวยึดท่อไม่สามารถรับน้ำหนักได้ว่า ในเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดเก็บขยะเศษวัสดุในท่อระบายน้ำและทำความสะอาดสะพานข้ามแยกพระราม 9 เรียบร้อยแล้ว สำหรับการดูแลสะพานข้ามแยกในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยปกติจะดำเนินการในช่วงเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรในเส้นทาง รวมทั้งคำนึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการจราจรของ กทม. ในภาพรวมด้วย อย่างไรก็ตาม สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เช่น การล้างทำความสะอาดถนน สะพานรถยนต์ข้าม สะพานต่างระดับ โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานในพื้นที่ 50 เขต พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตที่มีสะพานข้ามทางแยกและสะพานยกระดับในพื้นที่ความรับผิดชอบให้ตรวจสอบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและให้เกิดความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ ในปี 2563 สำนักสิ่งแวดล้อมจะจัดหารถกวาดดูดฝุ่น เพื่อสนับสนุนสำนักงานเขตใช้ปฏิบัติงานทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป