เขตบางเขน จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ ฉีดน้ำพ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ถนนพหลโยธิน (ขาออก)

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายนางเสาวลักษณ์ ผงทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ ฉีดน้ำพ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ถนนพหลโยธิน (ขาออก) ตั้งแต่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ถึงพุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ