เขตราชเทวี ล้างทำความสะอาดฯ บริเวณจุด พักขยะ ถังห่วงเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนางสาวหทัยทิพย์ รอดนิต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังห่วงบริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

 • เขตบางซื่อ ล้างจุดผ่อนผันใต้สะพานสูง
  วันที่ 16 กันยายน 2562 นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายให้ นางไพลินตันติรักษาหั...
  17 กันยายน 2562
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • เขตสะพานสูง : ลดปริมาณฝุ่นละออง
  นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน...
  30 กรกฎาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ลาดกระบัง พัฒนาทำความสะอาด
  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะ...
  6 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง