เขตสวนหลวง ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

สำนักงานเขตสวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง มอบหมายให้ นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร รอบเวลา 04:00 - 12:00 น

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ