เขตบางรัก ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ผิวจราจร และทางเท้า

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก มอบหมายนายสาธิต มีสัตย์ธรรม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดฝุ่นละออง จุดพักขยะ ผิวจราจร
และทางเท้า บริเวณ ถนนนราธิวาสฯ ขาเข้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ บรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ