เขตลาดพร้าว ล้างทำความสะอาด ทางเท้าและผิวการจราจรแก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจรบริเวณถนนสังคมสงเคราะห์เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะที่ดีแก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ