ฝ่ายรักษาฯเขตบางเขน ทำความสะอาดถนนร่วมมิตรพัฒนา

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายนางเสาวลักษณ์ ผงทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดแบ่งเจ้าหน้าที่คนงานกวาด ทำความสะอาดกวาดขยะ ใบไม้และเก็บขยะริมทางตามจุดที่ว่างเปล่าตามจุด 3 ถนนร่วมมิตรพัฒนา ซอยคู้บอน 27 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

 • เขตวัฒนา ลดปริมาณฝุ่นละออง
  นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้...
  23 กรกฎาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • หลักสี่ สะอาด บ้านเมืองสะอาด
  นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายให้นายพิสูจน์ คงคา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ...
  14 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • เขตป้อมปราบฯ "พัฒนาทำความสะอาด"
  นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบฯ มอบหมายให้นายอกนิษฐ์ ยืนยง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเ...
  15 สิงหาคม 2562
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง