ผู้ว่าฯ อัศวิน ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับพื้นที่เปลี่ยวเป็นที่โปร่ง เขตทวีวัฒนา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 149 ครั้ง

          (25 ก.ค. 61) เวลา 16.30 น. : พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่งของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบาย “NOW : ทำจริง เห็นผลจริง” โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ สวนชานบ้าน บริเวณถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) เขตทวีวัฒนา


          ทั้งนี้ การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปลี่ยนที่เปลี่ยว เป็นที่โปร่ง ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาอัคคีภัย และลดปัญหาแหล่งมั่วสุม โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ตำรวจ แขวงการทางตลิ่งชัน และกรุงเทพมหานคร ในการร่วมกันตรวจพื้นที่ เฝ้าระวังผู้กระทำผิด เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน


          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า บริเวณพื้นที่สวนชานเมืองและสวนบัวแดง เดิมทีเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงซึ่งได้มอบให้กรุงเทพมหานครเข้ามาดูแล ทั้งนี้ตามกรอบนโยบาย NOW ซึ่งได้กำหนดภารกิจเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง กรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทวีวัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเดิมมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาตามนโยบายระยะ 100 วันแรกแล้วเสร็จตามที่ได้มอบหมาย อย่างไรก็ดีเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนจึงได้ให้ดำเนินการเพิ่มเติม อาทิ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด จัดทำทางเดินและลู่วิ่งรอบสวน และจัดทำที่จอดรถ นอกจากนี้จะนำกังหันน้ำชัยพัฒนามาติดตั้งในแต่บ่อเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งให้จัดสร้างสะพานเชื่อมต่อภายในสวน เพื่อให้สวนแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมไปในตัว คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือนจะสามารถพัฒนาสวนได้สมบูรณ์พร้อมให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้เต็มที่


          สำหรับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่งในเขตทวีวัฒนา มี 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 12 ไร่ บริเวณริมถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “สวนชานบ้าน” สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน 2.เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวบริเวณทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนีตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวน 12 ไร่ เป็นสวนสาธารณะ (สวนบัวแดง) และ 3. เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่งสวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวน 18 ไร่ เป็นสวนสุขภาพคลองต้นไทร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เป็นสนามกีฬาบาสเกตบอล แบดมินตัน ตะกร้อ และสนามฟุตบอลขนาดเล็ก สำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อไปยังสวนสาธารณะของกรมทางหลวง ซึ่งมีพื้นที่ปั่นจักรยานและออกกำลังกายอื่นๆ อีกด้วย

 

อัลบั้มภาพ