บุกบ้านบางแค 2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 61

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 186 ครั้ง

          (25 ก.ค. 61) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “สำนักอนามัยห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแค 2” ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วม กับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน

 

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากและฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงบนอาคารที่พัก การให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง การออกกำลังกายด้วยสมาธิบำบัด SKT การจัดแสดงนิทรรศการพัฒนารูปแบบการดูแลดุจโรงพยาบาล (BMA Home Ward) และกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักอนามัยได้ระดมเงินทุนมอบให้แก่บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 สำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

          พญ.วันทนีย์ วัฒนะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “สำนักอนามัยห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแค 2” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันนี้ เป็นการสะท้อนถึงการให้คุณค่าและความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี หากเราช่วยกันขยาย พัฒนา และแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สูงอายุเอง ซึ่งอายุเป็นเพียงตัวเลข อายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญ ถ้าจิตใจ ร่างกายยังพร้อม ไม่ต้องกังวลว่าตนเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ ทุกคนยังมีความรู้ ความสามารถ และฝีมือในการทำสิ่งที่ตนมีความสุข และทำให้ร่างกายแข็งแรง ก็ทำได้เลย โดยเฉพาะการทำเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น สังคมแห่งนี้จะน่าอยู่และเกิดความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป


(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ