ติดตามการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานพระราม 8 และกำชับผู้รับจ้างลอกท่อระบายน้ำอุดตันจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 19 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 168 ครั้ง

 

          (19 มิ.ย.62) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสะพานพระราม 8 และตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษม ประกอบด้วย สถานีบางหว้า เขตภาษีเจริญ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 

ปรับปรุงสะพานพระราม 8 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรและยืดอายุการใช้งาน คืบหน้ากว่า 58%

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินการปรับปรุงสะพานพระราม 8 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พ.ย.62 ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน ประกอบด้วย การตรวจวัดพฤติกรรมสะพานลอยและออกแบบซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม 8 การทำความสะอาดเคเบิ้ล 84 เส้น การเปลี่ยนวัสดุป้องกันการเกิดสนิมในหัวเคเบิ้ล 168 จุด การอุดซ่อมรอยแตกตามผิวคอนกรีตเสากระโดง การทำความสะอาดโครงสร้างส่วนบนและปูผิวจราจรใหม่ การทำความสะอาดโครงสร้างส่วนล่างบริเวณตอม่อสะพาน การปรับปรุงรอยต่อเผื่อขยาย การทำความสะอาดชุดแผ่นรองรับคาน ล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 6 ตัว ติดตั้งเพิ่ม 12 ตัว รวมเป็น 18 ตัว และซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ 3 ตัว ผลงานที่ทำได้ 58.49% ทั้งนี้สะพานพระราม 8 เป็นสะพานขนาดใหญ่ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มีความยาวรวม 475 เมตร มีเส้นทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและมาบรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ เป็นหนึ่งในโครงข่ายการจราจรที่สำคัญระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ที่มีประชาชนใช้ในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านสะพาน ไม่ต่ำกว่า 20,000 คันต่อวัน ทั้งนี้สะพานพระราม 8 ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2541 เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2545 ปัจจุบันเปิดใช้งานมาแล้วกว่า 16 ปี ซึ่งสะพานดังกล่าวมีเคเบิ้ลระนาบคู่ 28 คู่ (56 เส้น) เคเบิ้ลระนายเดี่ยว 28 เส้น รวมเคเบิ้ลทั้งหมด 84 เส้น โดยได้รับการตรวจสอบประจำวงรอบทุกๆ 10 ปี จากการตรวจสอบพบว่ามีโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเคเบิลที่ใช้ขึงตัวสะพานและเสากระโดง อย่างไรก็ตามการปรับปรุงโครงข่ายถนน ทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และสะพานต่างๆ เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้โครงสร้างสะพานต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยยืดอายุการใช้งานของสะพานให้คงอยู่ยาวนาน ซึ่งระหว่างการปรับปรุงสะพานพระราม 8 จะไม่มีการปิดการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรผ่านสะพานดังกล่าว

 

 

จี้ผู้รับจ้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เข้าพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำตามแนวถนนเพชรเกษม

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่บริเวณถนนเพชรเกษมให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตั้งแต่ปี 54 เป็นต้นมา การก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 4 สัญญา ซึ่งสัญญาที่ 4 มีเส้นทางการก่อสร้างผ่านพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค อย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานี โดยได้ก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนบ่อพักเดิม จากการสำรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักเดิม 111 บ่อ และก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ทั้งหมด ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำแล้วเสร็จบางส่วน คงเหลืออีก 12 บ่อ บริเวณถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตบางแค คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งทาง รฟม. จะคืนพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมพบว่ามีเศษหินปูนทราย รวมถึงเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ จึงได้ประสานไปยัง รฟม. และผู้รับจ้างให้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษม ระยะทาง 10 กม. รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาว 20 กม. จากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานพบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้กำหนดแผนทำงานและเริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างรับปากว่าจะส่งแผนการทำงาน และจะเริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในวันที่ 1 ก.ค.62 โดยเร่งรัดทำงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.62 นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ รฟม. และผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำในบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดที่มีก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ