ร่วมสร้างความสุขให้เด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติที่สวนพัฒนาภิรมย์ เขตประเวศ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

(11 ม.ค. 63) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ของสำนักงานเขตประเวศ ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนพัฒนาภิรมย์ บริเวณทางแยกต่างระดับ ถนนพัฒนาการ – อ่อนนุช เขตประเวศ โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักงานเขตประเวศ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตประเวศ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ คณะกรรมการประสานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การจัดซุ้มฐานกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ การจัดซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจับสลากของขวัญและของรางวัล การตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการแสดงบนเวทีตลอดงาน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเด็กเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กต่อเนื่อง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความรู้ และความสามารถด้านต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก อีกทั้งยังช่วยสร้างความสุขให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานด้วย ซึ่งหากเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทางที่ถูกที่ควรแล้วย่อมส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ